Konec ucpanému potrubí

Čištění odpadu často provádíme sami za pomocí běžně dostupných chemických prostředků, ale jsou případy, kdy ani ty nezaberou a odtok splaškové vody neprobíhá tak, jak by měl. Z těchto důvodů je již třeba pozvat si na práci profesionály, kteří podle druhu ucpávky a jejího dosahu zvolí postup, kterého využijí, aby