X

Technická i fyzická ostraha objektů

Pro vaše přímé potřeby připravíme plán zabezpečení vašich prostor, včetně Směrnic, které budou závazné pro naše zaměstnance. Výkon služby ve vaší firmě bude jištěn našimi vysoce kvalifikovanými pracovníky v uniformě nebo dle vašeho přání v civilu, za využití profesionálního technického zázemí. Námi využívané elektronické signalizační, kamerové i požární zabezpečení budou zajišťovat pro vaši firmu stálou kontrolu. Komplexní a kombinované služby jsou připravené beze zbytku váš majetek ochraňovat s profesionalitou a kvalifikovanou pečlivostí. Maximální způsobilost veškerého servisu, jak lidského, tak i technického je tady pro vás 24 hodin každý den.

Ochrana vašeho majetku v našich rukách

Při příchodu nového zaměstnance do našich řad je prvořadým úkolem jeho prověření ve všech ohledech. Jeho bezúhonnost, profesionalita i splnění všech profesních a kvalifikačních průkazů, je pro nás standardem jeho přijetí. Teprve po splnění všech personálních kvalifikací se může stát naším zaměstnancem. Za své lidi, pak přebíráme maximální odpovědnost, kterou komplexní ostraha objektů vyžaduje. S našimi zaměstnanci můžete tedy zažít naprostý pocit bezpečí ve všech ohledech.

: