Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je potrubí vedoucí pod zemí, které spojuje kanalizační stoku s vnitřní kanalizací domu. Její funkcí je z připojené nemovitosti odvádět do stoky odpadní vodu. Její součástí bývá někdy i šachta určená pro její revizi.
Kanalizační přípojka je součástí nezbytného technického zařízení budovy. Ze zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu jde o samostatnou stavbu. Každá budova musí mít ze zákona vlastní přípojku. Jen výjimečně může mít jednu přípojku společnou více budov, ale musí jít o speciální situace s povolením.

Výstavba kanalizačních a vodovodních přípojek

Naše firma provádí stavební činnost, která se týká realizace kanalizační přípojka a vodovodních přípojek. Také se zabýváme opravami a čištěním.