Kontrola solárního systému

Každé zařízení je nutné čas od času prověřit, jestli stále funguje tak, jak má. Tato podmínka je důležitá pochopitelně i u zařízení, kterým je fotovoltaická elektrárna. Vzhledem k tomu, že jsou její komponenty vystaveny všem přírodním vlivům, může být po nějaké době zapotřebí servis a oprava solárních panelů a systémů. Při ní se opraví poškozené solární kolektory, nosné konstrukce nebo se tyto komponenty vymění za bezvadné. Další činností, kterou servis provede, může být výměna teplonosné kapaliny nebo její případné doplnění.

Servis zajistí funkčnost systému

Aby byl zajištěn stále dokonale fungující systém, bude kontrolována nejen funkce, ale také těsnost systému a správného provozního nastavení. Pokud to bude nutné, dojde i k výměně izolace. Udržovat solární elektrárnu v dobrém stavu, znamená do budoucna velké úspory za provoz domu. V závislosti na využívání se odhaduje úspora 50–80 % výdajů. Solární panely, a tedy sluneční energii, lze využít i na ohřev vody v zahradních nebo domácích bazénech. V tomto případě se jedná o úsporu 30–40 % nákladů.