Vo svetle sa dá nájsť krásna istota

Rozmanité sú odchody z domovov , odchody z práce, odchody z hotelov, z predstavení divadiel a koncertných sálov. Často nevieme čo nás čaká. Čo prinesie zajtrajší deň. Ale návrat by mal byť jasný bod. Objekt veľkého potešenia. Synonymum veľkého očakávania. Vystriebrená cesta k domácemu hradu. Viditeľný firemný nápis. Schodište zaliate slnkom.  Preplnené svetlom veľkolepé foajé. Toto všetko prinášajú LED reflektory.

Kolotoč v znamení silného zdroja

Je to erupcia sopečného pôvodu. So zábleskom si s ňou vôbec nezadá. Rozpaky nemá ani byť lepšia, stabilnejšia a hodná dôvery. Bezpečne žiadna hrozba od nej nehrozí. A naviac žiari trvale.Je to nádherná erupcia prejavov zmysluplných túžob a tieto dokáže bez námietok plniť.